Jaunauces pilī un parkā īstenotie restaurācijas un labiekārtošanas projekti

Jaunauces pils restaurācijas darbus ar projekta metodi organizē biedrība “Mēs – Jaunaucei”. Projektu vadītāja – Inguna Balcere, grāmatvede – Inese Šimkus. Biedrībai ir pils īpašnieka – Saldus novada pašvaldības pilnvarojums veikt restaurācijas darbus. Biedrībai ir pils 4 telpu ilgtermiņa nomas līgumi.

Šobrīd pilī tiek īstenoti divi projekti: “Restaurācijas darbi Jaunauces pilī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 1. kārta” un “Restaurācijas darbi Jaunauces pilī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 2. kārta”. Vērtēšanā ir projekta 3. kārta. Projektus finansē ELFLA, Leader programma.

  Jaunauces muižas parks ir iznomāts biedrībai ‘Mēs – Jaunaucei” un tajā tiek īstenoti parka attīstības projekti. 2010. – 2012. gadā parkā pabeigts vērienīgs parka rekonstrukcijas projekts ar ELFLA, Leader programma finansējumu. Turpmākos parka labiekārtošanas projektus finansē nodibinājums “CEMEX IESPĒJU FONDS”.

Biedrība piesaista finansējumu arī citu Jaunauces muižas kompleksa ēku glābšanas darbiem. Salaboti bijušās  govju kūts un moderes mājas jumti. Steidzami nepieciešams salabot staļļa jumtu.

Cenu aptaujas resturācijas darbiem Jaunauces pilī -

Publicēts: 27.09.2019.

Publicēts: 01.11.2019.

Jaunauces pils dzegu restaurācija

2020

Jaunauces kungu mājas ēdamistabas krāsns restaurācija (1.- 2. kārta)

VKKF / 2017

Jaunauces kungu mājas gleznu istabas un ēdamistabas 1903. gada interjera atjaunošana

ES (ELVGF, Leader) un VKKF /

2017. - 2018

Jaunauces muižas parka deju laukuma izpēte un atjaunošana 1. un 2. kārta

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2016. - 2017.

Jaunauces muižas kungu mājas medību salona un gleznu istabas krāšņu restaurācijas (1. un 2. kārta)

VKPAI / 2014.2015.

Jaunauces muižas staļļa jumta pagaidu seguma uzlikšana

VKPAI, Saldus novada pašvaldība / 2011. - 2012.

Jaunauces parka labiekārtošana 2.

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2012

Jaunauces pils dienvidu terases izpēte un rekonstrukcijas projekts

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2012

Jaunauces muižas parka rekonstrukcijas plāna izveide

Saldus rajona padomes projektu fonds / 2008. - 2009.

Jaunauces muižas pils rietumu ieejas kāpņu izpēte

Jaunauces pamatskola / 2008.

Jaunauces pils zāles durvju/logu restaurācija

VARAM / 2007.

Barona kabineta restaurācijas darbi Jaunauces pilī

2020

IMG_6350.JPG

Jaunauces kungu mājas ovālās kupolzāles 1903. gada interjera atjaunošana

ES (ELVGF, Leader) / 2017. - 2018.

Jaunauces muižas parka austrumu daļas projektēšana

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2017

Jaunauces muižas kungu mājas ovālās zāles kupola gleznojuma izpēte

VKPAI / 2014.

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pievadu ierīkošana Jaunauces pilī

ES (ELVGF, Leader) un Saldus novada pašvaldība / 2013.

Jaunauces pils austrumu kāpņu izpēte

VKKF / 2012

Jaunauces kungu mājas ovālās kupolzāles 5 ciļņu grupu restaurācija 1. -3. kārta

VKKF / 2010.

Jaunauces muižas parka rekonstrukcija un labiekārtošana

ES (ELVGF, Leader) / 2010. - 2012.

Jaunauces pils jumta kārniņu seguma atjaunošana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / 2008. - 2009.

Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana

Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” / 2007.

Jaunauces muižas kungu mājas logu un ārdurvju izpēte

VARAM / 2007.

Jaunauces kungu mājas ziemeļu fasādes ieejas durvju restaurācija

VKPAI / 2018

Jaunauces muižas kungu mājas 8 telpu interjeru dekoratīvās apdares izpēte

VKPAI / 2018

Jaunauces muižas pils sanmezglu vienkāršotā atjaunošana

Saldus novada pašvaldība / 2016. - 2017.

Jaunauces muižas kungu mājas ovālās zāles kupola gleznojuma izpēte un konservācija ( 1. un 2. kārta)

VKKF/VKPAI / 2015.

Jaunauces muižas kungu mājas austrumu spārna telpu grupas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un interjera apdares apsekošana

VKPAI / 2013

Jaunauces parka labiekārtošana 1.

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2012

Jaunauces pils fasāžu izpēte

VKKF / 2009

Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana

Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” / 2009.

Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana

Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” / 2008. - 2009.

Jaunauces muižas kungu mājas ovālās kupolzāles krāšņu restaurācija

(5 kārtas)

VKKF, VKPAI / 2006. - 2009.

© 2019 Jaunauces pils. Visas tiesības aizsargātas.