top of page

Jaunauces pilī un parkā īstenotie restaurācijas un labiekārtošanas projekti

Restaurācijas uzdevums  - maksimāla oriģinālās substances saglabāšana kā skaistu pagātnes liecinieci un daudzveidīgu informācijas avotu 21. gadsimta cilvēkiem.

 

 

Biedrība “Mēs – Jaunaucei” (projektu vadītāja – Inguna Balcere, grāmatvede – Inese Šimkus) ar Saldus novada pašvaldības pilnvarojumu,  izmantojot projekta metodi, organizē izpētes un  restaurācijas darbus Jaunauces muižas kompleksā.

Pils restaurācija uzsākta 2002. gadā, kad pilī darbojās skola un nama atjaunošana bija viena no skolas administrācijas darbības prioritātēm. Lai piesaistītu līdzekļus, skolotāji un absolventi  2007. gada nodibināja biedrību “Mēs – Jaunaucei”. Īstenoti vairāk kā 50 projekti.

Finansējuma avoti:

  • Nacionālā kultūras mantojuma pārvade (NKMP),

  • Kultūrkapitāla fonds (KKF),

  • Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), sabiedrībā pazīstami kā  Leader programma un Leader projekti,

  • “Cemex Iespēju fonds”,

  • Biedrība “Mēs – Jaunauce”,

  • Saldus novada pašvaldība,

  • Ziedojumi (lielākai ziedojums ir no Gata Pūpola – parketa atjaunošana pils divās telpās).

 

Visi izpētes, restaurācijas un rekonstrukcijas darbi tiek saskaņoti ar NKMP. Pirms restaurācijas notiek izpētes darbi, lai konstatētu restaurējamā objekta (piemēram telpas, krāsns, cilņa) oriģinālās substances daudzumu un tā tehnisko stāvokli, apdari, uzslāņojumus, izmantotos materiālus, amatniecības paņēmienus u.c. Izpētes materiāls ir pamats restaurācijas darbu programmai.

Vairums projektu īstenoti pilī un parkā, bet akūta nepieciešamība ir vērtīgā muižas staļļa jumta glābšanas darbi.

Ieskats projektos:

pie_kamina.jpg

Jaunauces pils dzegu restaurācija

dzegas_stuuris_edited.jpg

2020

2.JPG

Barona kabineta restaurācijas darbi Jaunauces pilī

2020

Jaunauces kungu mājas ziemeļu fasādes ieejas durvju restaurācija

foto1.jpg

VKPAI / 2018

Jaunauces kungu mājas ēdamistabas krāsns restaurācija (1.- 2. kārta)

VKPAI / 2017

IMG_20180412_181927.jpg

Jaunauces kungu mājas ovālās kupolzāles 1903. gada interjera atjaunošana

IMG-6976_edited.jpg

ES (ELVGF, Leader) / 2017. - 2018.

4_edited.jpg

Jaunauces muižas kungu mājas 8 telpu interjeru dekoratīvās apdares izpēte

VKPAI / 2018

Jaunauces kungu mājas gleznu istabas un ēdamistabas 1903. gada interjera atjaunošana

ES (ELVGF, Leader) un VKKF / 2017. - 2018

telpa.jpg
P1016434_edited_edited.jpg

Jaunauces muižas parka austrumu daļas projektēšana

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2017

Jaunauces muižas pils sanmezglu vienkāršotā atjaunošana

Saldus novada pašvaldība / 2016. - 2017.

sanmezgli1_edited.jpg
Trnisa laukuma izpete.jpg

Jaunauces muižas parka deju laukuma izpēte un atjaunošana 1. un 2. kārta

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2016. - 2017.

Jaunauces muižas kungu mājas ovālās zāles kupola gleznojuma izpēte

VKPAI / 2014.

puke.jpg
IMG_4984_edited.jpg

Jaunauces muižas kungu mājas ovālās zāles kupola gleznojuma izpēte un konservācija ( 1. un 2. kārta)

VKKF/VKPAI / 2015.

Jaunauces muižas kungu mājas medību salona un gleznu istabas krāšņu restaurācijas (1. un 2. kārta)

VKPAI / 2014.2015.

medibu_salona_krasns.jpg
IMG_4100.jpg

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pievadu ierīkošana Jaunauces pilī

ES (ELVGF, Leader) un Saldus novada pašvaldība / 2013.

Jaunauces muižas kungu mājas austrumu spārna telpu grupas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un interjera apdares apsekošana

IMG_9163.jpg

VKPAI / 2013

DJI_0141.JPG

Jaunauces muižas staļļa jumta pagaidu seguma uzlikšana

VKPAI, Saldus novada pašvaldība / 2011. - 2012.

Jaunauces pils austrumu kāpņu izpēte

VKKF/VKPAI / 2015.

austrumu_kapnu_izpete_edited.jpg
PARKS_edited.jpg

Jaunauces parka labiekārtošana 1. kārta

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2012

Jaunauces parka labiekārtošana 2. kārta

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2012

IMG_6737_edited.jpg

Jaunauces kungu mājas ovālās kupolzāles 5 ciļņu grupu restaurācija 1. -3. kārta

VKKF / 2010.

leader_parks2010_2012_edited.jpg

Jaunauces pils dienvidu terases izpēte un rekonstrukcijas projekts

Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” / 2012

IMG_4059_edited.jpg
IMG_9411.jpg

Jaunauces muižas parka rekonstrukcija un labiekārtošana

ES (ELVGF, Leader) / 2010. - 2012.

Jaunauces pils fasāžu izpēte

VKKF / 2009

IMG_4031_edited_edited.jpg
parks1.JPG

Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana

Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” / 2009.

Jaunauces muižas parka rekonstrukcijas plāna izveide

Saldus rajona padomes projektu fonds / 2008. - 2009.

IMG_5259.jpg
IMG_9673.jpg

Jaunauces pils jumta kārniņu seguma atjaunošana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija /

2008. - 2009.

Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana

Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” / 2008. - 2009.

P1015751.JPG
ritumukapnu_izpete2_edited.jpg

Jaunauces muižas pils rietumu ieejas kāpņu izpēte

Jaunauces pamatskola / 2008.

Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana

Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” / 2007.

IMG_4043_edited.jpg
IMG_20180215_130840_edited.jpg

Jaunauces muižas kungu mājas ovālās kupolzāles krāšņu restaurācija(5 kārtas)

VKKF, VKPAI / 2006. - 2009.

Jaunauces pils zāles durvju/logu restaurācija

VARAM / 2007.

zales-durvju-restauracija_edited.jpg
IMG_6689_edited.jpg

Jaunauces muižas kungu mājas logu un ārdurvju izpēte

VARAM / 2007.

Cenu aptaujas resturācijas darbiem Jaunauces pilī -

Publicēts: 27.09.2019.

Publicēts: 01.11.2019.

bottom of page