PIEDĀVĀJUMS

IMG_9411.jpg

2022. gads
PIEDĀVĀJUMS/

 

 

DARBA LAIKS
Jaunauces pils apmeklējums pandēmijas periodā tikai piesakoties pa tālruni 26014296!
 

No 1. novembra līdz 30. aprīlim:
trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 9.00 - 16.00
Tūristu grupām (10 +), piesakot apmeklējumu, iespējams vienoties par citu apmeklējuma laiku.

 

No 1. maija līdz 31. oktobrim:
trešdienās, ceturtdienās: 9:00- 16:00
piektdienās, sestdienās, svētdienās: 11:00- 15:00

 

IEEJA

2.00 EUR pieaugušajiem

1.00 EUR skolēniem, studentiem, invalīdiem

( Papildinformāciju skatīt sadaļā: KONTAKTI )

Jaunauces pilij ir divi stāsti: par laiku, kad tā bija barona fon der Ropa ģimenes māja, kurā ritēja rāma ģimenes dzīve 100 gadu garumā, un par laiku, kad 80 gadus pilī mājvietu bija radusi Jaunauces skola ar rosīgiem, zinātkāriem, radošiem skolēniem un skolotājiem. Abi stāsti ir aizraujoši, jo bagāti gan lieliem, gan maziem notikumiem, gan  dažādu cilvēku likteņiem.

Pilī ir labi redzama tās  tik dažādo iemītnieku izpratne par vērtībām un  lietu kārtību, tomēr abos laikos pils bija lolota, tai netika nodarīts pāri tik ļoti, lai zaudētu savu unikalitāti. 

Pie mums ir interesanti cilvēkiem, kas prot novērtēt kultūrvēsturisko mantojumu – redz skaisto, izprot  autentisko, vēlas izzināt vēsturi, saskata laika ritējumu pils interjeros, prot baudīt pils parka mieru.

Pils nozīmīgākās vērtības

  •  vienīgais tik neskartā sākotnējā stāvoklī saglabājies vēlīnā klasicisma interjeru komplekss Latvijā,

  •  vienīgais autentiskais klasicisma stila kupola gleznojums,

  •  Latvijā lielākā 19.gs. pirmā ceturkšņa balto podiņu krāšņu kolekcija,

  •  autentiski koka interjera elementi: logi, durvis, kāpnes, krāsnis u.c.,

  •  noskaņa, aura, sajūtas….

 
 
P1016434.JPG

Pils parks

Parks ir Jaunauces muižas ēku kompleksa daļa, kas ieskauj kungu māju un to norobežo no saimniecības ēkām. Parks, visticamāk, veidots reizē ar pils celtniecību 1815. gadā, bet iespējams, ka paplašināts un modernizēts senāks parks, kurš atradies pie vecās kungu mājas.

Jaunauces muižas parks ir vidēja vecuma parks Latvijas kultūrvēsturiskajā kontekstā. Latvijā ir ļoti maz 19. gs. parku, kas laika gaitā nav sabojāti, tos nepareizi kopjot un veicot nepamatotus pārveidošanas darbus, zaudējot vēsturisko parku dendroloģisko un stilistisko savdabību.

Jaunauces parks un visa muižas apbūves centra plānojums izceļas ar skaidru, nesabojātu telpisko struktūru un māksliniecisko kvalitāti. Parkā saglabājušies muižas laika stādījumi un pašreizējās lauces pilnībā atbilst 19. gs. ainavu parkam, kas līdz pat 20. gs. sākumam nepārtraukti uzturētas bez radikāliem uzslāņojumiem.

Muižas parka ceļu tīkls kārtots pēc universāla un kopš ainavu parku pirmsākumiem 18. gs. otrā pusē praktizēta principa – lielais parka ceļu loks aptver visu platību pa perimetram tuvinātu maršrutu, bet mazāki loki satīklo šo platību, virzoties pārmaiņus caur stādījumu grupām un pa klajām vietām vai lauču malām.

Galvenie skatu punkti atradušies uz pils terases, saliņā, abos paviljonos, uz tiltiņiem un uz pastaigu ceļiem tajās vietās, kur kājāmgājējs tuvojas celiņa līkumam. Šādi parka ainavas vienmēr uztveramas pietiekami dinamiski un, krūmu grupām atrodoties telpiski pareizajās vietās, jebkura ainava skatāma stādījumu ietvarā.

Lai gan Jaunauces muižas parka dīķi un kanāls ir nelieli, no skatu punktiem kādreizējo parka ceļu līkumos paveras dažāda garuma perspektīvas pār dīķiem un kanālu. Turklāt vairums skatu perspektīvu ir pilnīgi vai daļēji abpusējas.

Par parku kopš 1930. gada rūpējās Jaunauces skola. 2007. gadā, saskaņā ar ainavu arhitektes I. M. Janelis izstrādātu rekonstrukcijas plānu, tika uzsākti parka labiekārtošanas darbi, kurus pēc skolas slēgšanas 2009. gadā turpina biedrība „Mēs – Jaunaucei”.

Parkā izzāģēti bojātie un pašizsējas koki, rekonstruēts celiņu tīkls, atjaunoti koku un krūmu stādījumi, uzbūvēti tiltiņi, lapene un soli, iztīrīts dīķis.

Ir būtiski saglabāt nākamajām paaudzēm sakārtotu 19. gadsimta parku, kurš veicinās sabiedrības izpratni par pareizu seno parku apsaimniekošanu un izmantošanu 21. gadsimtā.

Parks ir gan atpūtas vieta, gan tūrisma objekts, gan skaists un daudzveidīgs mācību līdzeklis kultūras un dabas interesentiem.

Pils dīķis

Sastopama retā Purva Sermulīte (Hottonia palustris) – Jebkura uzmanību pievērsīs skaisti ziedošais dabas retums, kas zied no maija līdz jūlijam.

P1015544.JPG

PAPILDINĀTĀS REALITĀTES DIGITĀLĀ EKSPOZĪCIJA “VĀRTI”

19. gadsimtā Jaunauces pilī bija izcilākā tā laika mākslas kolekcija Kurzemes guberņā – 84 vecmeistaru gleznas, t.sk. Rafaela, Leonardo da Vinči darbi, tēlnieka Bertela Torvaldsena darinātie marmora krūšutēli, un citu izcilu meistaru darbi.Kolekcija piederēja baronam Teodoram fon der Ropam. Mākslas darbus iegādājās  viņa dēli -  astoņpadsmitgadīgais  Teodors un divdesmit divus gadus jaunais Ferdinands Romā un Parīzē mācību ceļojuma laikā no 1801. līdz 1806. gadam. Daļa darbu zuduši 2. pasaules kara laikā, citi skatāmi Eiropas muzejos.Pis zālē notika krāšņas balles, kurās dejoja arī mašiši un piecsoļu valsi.Izmantojot aplikāciju “VĀRTI”, skenējot marķierus, var apskatīt gleznas, krūšutēlus un senās dejas 3D formātā.

MUIŽNIECĪBAS APĢĒRBS

Neliela tērpu kolekcija iepazīstina 1833., 1915. gada balles tērpiem un 1903. gada sporta apģērbu. Katrs tērps ir ar patiesu stāstu no barona Ropa ģimenes dzīves Jaunauces pilī.

„Skolas sols”

 Neliela ekspozīcija, ko veido bijušās Jaunauces skolas dažādu laiku soli. Sēžot solā, kādā pats kādreiz sēdējis, ikviens apmeklētājs kļūst sentimentāls un ir gatavs rakstīt diktātu, rēķināt uzdevumus, vingrināties glītrakstīšanā…

„Fizikas un ķīmijas kabinets”

Piedāvājam apskatīt īstu padomju skolas fizikas un ķīmijas kabinetu, kurā ir viss kā pirms gadiem piecdesmit – mēbeles, mācību līdzekļi, pat smarža tā pati. Ja nesteidzaties, varat izpildīt laboratorijas darbus fizikā vai ķīmijā…

"Gģe u vas sporķivnij zal?

Uzzināsiet, kas, kad un kāpēc šo jautājumu uzdeva Jaunauces pilī un kādas tam bija sekas. Varēsiet šaut ar gaisa šauteni, rāpties pa virvi un lēkt pār "āzi"

"Kinotelpa 1970"

Pils pažobelē rādīts kino! Esam atjaunojuši aparatūru un piedāvājam noskatīties 16 un 8 mm filmas no pils kolekcijas vai noskatīties savas līdzpaņemtās sen filmētās filmas
 

 
mung.jpg

"Siluets"

Laika īsināšanas nodarbe muižniekiem un jums

"Valsis"

Senās dejas pils kupolzālē, ja neprotat - iemācīsim!

"Restaurācija"

Zāles griestu gleznojuma fragmenta "restaurācija" darba lapā, vingrinājums sniegs ieskatu restauratora profesijā

 
IMG_6350.JPG

LAULĪBU CEREMONIJAS

Izcila vieta skaistākajam dzīves brīdim! Ceremonijas norises vietu var izvēlēties gan pilī, gan parkā. 

Cena: 60.00 EUR (līdz 2 stundām)

Naktsmītnes

Ekskluzīva iespēja nakšņot padomju laiku skolas internātā vai uz grīdas uz saviem vai mūsu matračiem. Ir piecas gultas. Par cenu vienosimies.

Telts vieta un sanitārais mezgls

Cena: 5.00 EUR (no pulksten 20.00 līdz nākamās dienas 9.00)

Tuvākā viesnīca: Vecauces pils 14 km attālumā

Telpu noma

Izcila vieta radošajām nometnēm topošiem un esošiem māksliniekiem, mūziķiem, koriem, deju kolektīviem – visiem, kas vēlas radošu un skaistu vidi.

Plenēriem, nometnēm un citiem kultūras, izglītības pasākumiem: 150.00 EUR (diennaktī)

Citiem pasākumiem:

vestibils: 5.00 EUR (stundā)

izstāžu zāle: 4.00 EUR

semināru telpa: 4.EUR

citu telpu noma: 5.00 EUR

Cenas norādītas bez PVN !

Ēdināšana

Tūristiem nav, bet ekstrēmā situācijā kafiju, tēju piedāvāsim ikvienam interesentam. Tuvākā sabiedriskā ēdināšana Aucē 14 km attālumā.

Banketiem un nometnēm ēdināšanu sarūpēsim.

krokets.jpg

Kroketa spēle parka laucē

 
IMG_5602.jpg

Tenisa spēle atjaunotajā muižas laiku tenisa laukumā

IMG_9638.jpg

Bijušajā barona vīna pagrabā ir iespēja baudīt Jaunauces pils vīnu un „nosmeķēt zapti”,  nogaršot barona  tēju un baroneses kafiju, ja pirms vizītes mūsu pilī zvanīsiet:

+371 26014296.